בתואר הראשון, טרם תקופת המבחנים במחצית הראשונה, הציעה האוניברסיטה סדנה לסטודנטים. לרגע לא העלתי על דעתי שסדנה של 4 שעות ...

כל הזמן מבקרים את מערכת החינוך וטוענים כי היא לא נמצאת באותו עמוד עם הצרכים של התלמידים שנמצאים במערכת זו ...