פרסום השתלשלות האירועים שקדמו לאסון בנחל צפית מחייב אותנו לעצור ולחשוב על המנגנונים שהופעלו, על החשיבה שהובילה להחלטות שהתקבלו וללמוד ...

בשבת הקרובה ימלאו 30 יום לאסון בנחל צפית שטלטל מדינה שלמה וחבריה של אחת ההרוגות, יעל סדן ז"ל, כתבו והלחינו ...