סיפור התפתחותו של הכפר, עד לטרגדיה הגדולה של השריפה והנטישה המאולצת, מסופרים כמו רשומון בהרבה קולות. חלקם אנושיים, חלקם כבר ...

לאחרונה נדרשתי לא אחת לשאלת מקומה וחשיבותה של האופנה בחיים הלא פשוטים שלנו, כאן בארץ הזו. בדרך שעושה תלמידה צעירה ...