עם קרקס הצעקות, הבכי והופעות אימה בקניון אני מתמודדת נפלא, אבל עם הנשוי שמגדיר עצמו כאב חד הורי, זאת ש'לא ...