ספר לילדים ולמבוגרים המספר במילים מועטות ומדויקות על משמעות הזיכרון. ...