הבשורה שלי לנשים אחרי גיל 50 שמאסו בחייהן המשועממים לא לשקוע בשגרה עם ציפרלקס ופרוזאק. כי יש חיים בעולם. ישבתי ...

  מנסה לרקום את סיפור חיי תפר לתפר נתפר כל יום רחישות של עצבות ואושר בליבי   אי שם נאפה ...

  ממתי הפכתי להיות מ – "אני" – ל "אתם" ? אני מנסה לשחזר את הרגע המדויק הזה שבו זה ...