הזמן רץ עוד יום חלף עבר, ושוב מרוב עיסוקים, שכחנו לומר, משפט כל כך חשוב למרות שהוא החשוב ביותר שמידי ...