מריבות וויכוחים אינם מוסתרים אצלנו, ואנחנו לא תמיד שומרים על הכלל הידוע של ״לא רבים ליד הילדים״, אבל הם רואים ...