''בהתחלה הטיפולים היו מאד קשים עבורי. אני אדם שרגיל להיות בתנועה והישיבה ללא יכולת לעשות כלום במשך ארבע שעות בכל ...