ישבתי עם עצמי בתהליך של מודעות ושאלתי מה קרה? למה איבדתי שליטה? שוב הבנתי את מה שהתברר לי בסדנה אז ...