בין האמיתי- בחזות דוקומנטרית לשקרי- מטאפורי- בחזות עלילתית, נתפרת ב״אני טוניה״ מניפולציה רקוחה להפליא המשלבת קטעי ריקוד ווירטואוזים על הקרח ...