פתאום כשזה נגמר, אני חש בודד, מבודד, פתאום הכל מובן, מה שלא הבנתי, הייתי צריך להבין, בגדול ,וכבר מזמן. עכשיו, ...