מה עשיתי? למה? בשביל מי? זה טוב זה רע? לטווח הארוך? לטווח הקצר? מי שמני לקבל החלטות הרות גורל כאלה ...