ועכשיו סוף השבוע עבר…    כל שצריך לחכות לבא אחריו… אבל, עד אז יש עבודה לעשות,   כדי שיהיה כסף במה לשלם… ...