אני אוהב את אבא, אני אוהב את אמא, מהיום אצטרף לאהוב, את המאהבת של אבא, ולאהוב, את המאהב של אמא, ...