"בגיל 40 החלטתי שלא להשאיר את בתי לגדול לבדה והבאתי לעולם את בני בהורות משותפת. זאת למרות הרקע הדתי שלי, ...