סטודנטית לספרות נשלחת לבית כלו כדי להעביר פרוייקט כתיבה ושם נפגשת עם האסיר שישנה את חייה. ...