אניה פון ברמזן לוקחת אותנו למסע בזמן. דרך עיניה ועיני בני משפחתה, מצטיירת האימפריה הסובייטית המתפוררת על טעמיה ויופייה. ...