אם תשמעו בחדשות על גרושה בתחילת שנות הארבעים, ממרכז הארץ שזכתה בלוטו … אז אולי זאת תהיה אני :-). לא, עדין ...