ידוע לכשקפה אני מאוד אוהבת בטעמים שלי . יום חמישי בערב -טלפון. אמא אנחנו באות לשבת כך נני מודיעה לי ...