אם לומר האמת, האמת של כל אחד, אחרת,   אם לומר זאת אחרת, האמת היא שאין אמת,   יש אמת ...