חופש גדול בפתח. הזמינו את הילדים לחוויה צבעונית ורב מימדית במוזאון יעקב אגם החדש. ...