באירית של ימי הביניים המילה "בארד" פירושה משורר נודד. משורר כזה היה בעל תפקיד טקסי דתי ומעמדו כמעמד של נביא: ...