השבוע לפני 78 שנים הקים גבאלס וועדה שתפקידה להחרים יצירות אומנות שנגדו את התפיסה הנאצית. ...