למשרד התרבות והספורט יש שתי קופות: קופת ההפתעות שמיליונים מתעופפים ממנה בקלילות רבה והקופה הקטנה שאין בה אפילו 150 אלף ...