אומרים שלא רחוק מחדרה בין הים לבין החולות יש מקום שבו זורחת השמש בלילות ...