כיום זה כבר נעשה יותר ויותר ברור כי לאנשים רבים אין ממש מושג לגבי הניהול של הכספים שנמצאים אצל חברות ...