לפעמים היא מגיעה בהפתעה, ככה, בלי תכנון ובלי הזמנה מתפרצת לה בסערה! ואני? בדרך כלל מתכחשת לעובדה שהיא חלק ממני, ...