כן, הוא בן שנתיים כבר. כן, הוא עדיין יונק. לא, זה לא בגלל שהוא הרביעי. הסיבות שלי הרבה יותר ייחודיות ...

איך קיבלתי בחזרה את זכויות היוצרים על חלקיק הנשמה שלי ששכב במחסן של הוצאת ספרים. אמא מניקה: סיפור של הנקה ...

קטעים מהפרק הראשון של הספר הראשון שלי: אמא מניקה - מדריך אישי להנקה מוצלחת ...