''להורות שלנו אין סוף, וגם ליכולות שלנו אין- ליצירתיות, ליכולת השילוב, לחוכמה, לחמלה ולהכלה אבל יש נקודות שבירה''. יעל ארנסט ...

החגים, העבודה, הכביסות, הוירוס, השיגעון להגביר את המודעות לגן ילדי הפליטים שלא מניח לי. ואז עומס, עייפות, עצבנות, תת הספקים, ...