אם מילה מותר להשמיע לכל החיים בעולם הנפלא, אזי אולי עדיף היה, לשתוק ולשמוע, ואז היה אפשר ללמוד… כל הזמן ...