ושוב את שואלת, את אותן השאלות, עד שאני לא יודע אם לצחוק או לבכות ואז באותו רגע מסוים, בו אני ...