אגדה מודרנית רגישה ויפהפיה, שבניגוד לאגדות המוכרות לנו, האם לא הומתה, היא חיה, אך במקום אחר.. ...