כמעט בלתי אפשרי לצמצם מובנים נפשיים, מיניים וביולוגיים של נשים באופן כה פלקטי, של יציאות כניסות, מציצות, זנות, דימויים ודימומים ...