שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה יועיל לא רק להם אלא למעסיקיהם ולמשק הישראלי כולו. ישנם מאות אלפי אנשים שרוצים ומסוגלים ...