השחקנית הצעירה, אל פנינג, נמנית השנה על חבר השופטים בקאן ומתוקף תפקידה מספקת גם לא מעט הופעות מרהיבות של השטיחים ...