בוקר יום נהדר, ממתין לכולם אם רק נדע, לפרגן לכולם לעשות טוב שלא יכאב שהשמש תזרח מעל כולם בוקר יום ...