"זה בסדר" אמרתי. "זה בסדר לפחד.אבל את יודעת מה? הוא מפחד יותר ממך.עכשיו כל הכוח בידיים שלך... ...