"אתמול גיליתי כמה רחוק מוכנים ללכת הורים, לרמוס כל ערך, כל חלקה טובה, הכל, רק כדי שהילדים שלהם יוכלו לאכול ...

הפעם, על הגילוי וההשפעה של ילד אלרגי במשפחה. וגם, גילוי מאוחר על זכויות הילד האלרגי ומשפחתו. ...