הפעם, על הגילוי וההשפעה של ילד אלרגי במשפחה. וגם, גילוי מאוחר על זכויות הילד האלרגי ומשפחתו. ...