את מה שאנחנו מחפשים בדייט, את החיבור , הכימיה, או הקליק ההוא, אנחנו נמצא רק בעיניים ובאנרגיה שבין שני הנפגשים. ...