איך מסע אחד יכול לשנות את הדרך המסע שבו לקחתי חלק לפני שנה וחצי היה מבחינתי משנה חיים בבחירת מקצוע ...