"ליאון ולואיז" הוא סיפור העומד במבחן הזמן והמרחק ומספר על שישים ושמונה שנים בחיי שני אנשים שהיו לזוג אוהבים מופלא ...