ספר ילדים מקסים על העוצמה שבעדינות ...

סלוניקי צילם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...