בתחילת חודש אוגוסט חל יום מותו של אלכסנדר בלוק, משורר רוסי מן הזרם הסימבוליסטי. הוא מת בשנת 1921, ארבע שנים ...