כמה פעמים נכנסתי לשירותים בבית הספר היסודי של ילדיי, רק כדי לגלות שאין שם סבון, לא נוזלי ולא מוצק. גם ...