אז לפחות 35 אחוז מגילויי השנאה ברשת מופנים כלפי . מה אפשר לעשות מול זה ...