"...מה שאני מנסה לומר הוא שאמריקה היא ככה. זו לא ארץ גידול טובה לאלים. הם לא גדלים טוב כאן. הם ...