בערוב ימיו נזכר ז'ק הסופר באהבתו הראשונה. אהבה שמלאה את ליבו והפיחה בו רעננות וחיים בבית שלאחר המלחמה. ...