אמור לי מי החיידקים שלך ואומר לך מה לאכול,ביחד עם חשיבות האינטימיות גם לאור השינויים הפזיולוגיים או הירידה בחשק המיני ...

כל אחת שיתפה קצת ממארג החיים שלה, וכל מה שרציתי היה לשמוע איך היא חווה את הגיל הזה, מה חשוב ...